Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες : 

α) Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση ΟΤΑ, και 

β) Διοίκηση και Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Ιουλίου 2024 στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ναπολέοντος Ζέρβα 2, Ιωάννινα). 

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω συνημμένα έγγραφα.

 

Συνημμένα:

(1) Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιμορφωτικού Προγράμματος

(2) Δελτίο Συμμετοχής

(3) Έντυπο για την υποβολή ερωτημάτων

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου