Εκπρόσωποι στη Γ.Σ. της ΚΕΔΕ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε.

 1. Τσιρογιάννης Χρήστος – Δήμαρχος Αρταίων
 2. Σεντελές Ιωάννης – Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων
 3. Μίγδος Περικλής – Δήμαρχος Γεωργίου Καραισκάκη
 4. Ντακαλέτσης Χρήστος – Δήμαρχος Δωδώνης
 5. Σουκουβέλος Γεώργιος – Δήμαρχος Ζαγορίου
 6. Καλαντζής Νικόλαος – Δήμαρχος Ζηρού
 7. Πλιάκος Μιχαήλ – Δήμαρχος Ζίτσας
 8. Λώλος Ιωάννης – Δήμαρχος Ηγουμενίτσας
 9. Ελισάφ Μωυσής – Δήμαρχος Ιωαννιτών
 10. Χασιάκος Χρήστος – Δήμαρχος Κεντρικών Τζουμέρκων
 11. Εξάρχου Νικόλαος – Δήμαρχος Κόνιτσας
 12. Τζαφέας Κων/νος – Δήμαρχος Μετσόβου
 13. Βαβέτση Ροζίνα – Δήμαρχος Νικολάου Σκουφά
 14. Ζαχαριάς Νικόλαος – Δήμαρχος Πάργας
 15. Γεωργάκος Νικόλαος – Δήμαρχος Πρέβεζας
 16. Καψάλης Κων/νος – Δήμαρχος Πωγωνίου
 17. Κιαραγιάννης Ιωάννης – Δήμαρχος Σουλίου
 18. Παππάς Σπυρίδων – Δήμαρχος Φιλιατών
 19. Γιολδάσης Δημήτριος – Δημοτικός Σύμβουλος Ζηρού
 20. Μπέγκας Θωμάς – Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννιτών
 21. Νάτσης Λάζαρος – Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννιτών
 22. Τύρου-Ούζα Αναστασία – Δημοτικός Σύμβουλος Ιωαννιτών
 23. Παπασπύρου Ανδρέας – Δημοτικός Σύμβουλος Κόνιτσας
 24. Κάτσιος Νικόλαος – Δημοτικός Σύμβουλος Σουλίου