ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για την κάλυψη θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Ηπείρου έχοντας υπόψη τη διάταξη της παρ 3, άρθρο 31, του  Ν. 3274/2004 για την κάλυψη θέσης Ειδικού Συνεργάτη καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους.Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:Α) πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ της Πρόσκλησης προς ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» της Πράξης με MIS 6001967

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 6001967   Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου – ΠΕΔ Ηπείρου, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ της Πρόσκλησης προς ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» της Πράξης με MIS 6001967

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 6001967   Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου – ΠΕΔ Ηπείρου, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ […]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ (27.06.2024) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα διεξαχθεί δια-ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μικτή συνεδρίαση) στην αίθουσα συνεδριάσεων (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος, Ιωάννινα), την ΠΕΜΠΤΗ, 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Σχετικά με τον αποκλεισμό των […]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ της Πρόσκλησης προς ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» της Πράξης με MIS 6001967

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων αφορούσα την Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 6001967   Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου – ΠΕΔ Ηπείρου, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ […]

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.), διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου, με τις ακόλουθες θεματικές ενότητες :  α) Οικονομική Διοίκηση και Διαχείριση ΟΤΑ, και  β) Διοίκηση και Διαχείριση Δημοσίων Συμβάσεων, Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών. Το Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 4 […]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ (28.05.2024) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος, Ιωάννινα), την ΤΡΙΤΗ, 28 ΜΑΙΟΥ 2024 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οικονομικού έτους 2023 […]

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ (28.05.2024) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος, Ιωάννινα), την ΤΡΙΤΗ, 28 ΜΑΙΟΥ 2024 και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του παρακάτω θέματος ημερήσιας διάταξης: Κατάρτιση οικονομικού απολογισμού Π.Ε.Δ. Ηπείρου έτους 2023       […]

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιo υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 6001967

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6001967, σύμφωνα με την Α.Π.: 2958/09-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΗΠΗ7Λ9-96Η) Απόφαση Ένταξης, […]

Πρόσκληση προς ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 με τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» της Πράξης με MIS 6001967

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση του Έργου «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Δεξιοτήτων ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» με κωδ. ΟΠΣ 6001967, σύμφωνα με την Α.Π.: 2958/09-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΗΠΗ7Λ9-96Η) Απόφαση Ένταξης, […]