ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ (28.05.2024) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος, Ιωάννινα), την ΤΡΙΤΗ, 28 ΜΑΙΟΥ 2024 και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου, οικονομικού έτους 2023
  2. Έγκριση και υπογραφή 1ης τροποποίησης της σύμβασης (ΑΔΑΜ: 23SYMV012464525 2023-04-07) με τον Ανάδοχο στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων σε ανέργους και ενδυνάμωση των προοπτικών ένταξής τους στην αγορά εργασίας», MIS 6001967.
  3. Έγκριση προσχεδίου και υπογραφή νέας Προγραμματικής Σύμβασης (του άρθρου 100, Ν.3852/2010) με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ με τίτλο: «Επιμορφωτικές Δράσεις για το Αιρετό Σώμα και το Υπηρεσιακό Προσωπικό των Δήμων της Ηπείρου».
  4. Έγκριση προσχεδίου και υπογραφή παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης  (του άρθρου 100, Ν.3852/2010) με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΕΚΠΑ (Τμήμα Γεωλογίας & Γεω-περιβάλλοντος) με τίτλο: «Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων των Αιρετών και των Στελεχών των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου».
  5. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου
  6. Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές
  7. Εξέταση Αιτημάτων Δήμων και Φορέων

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιo υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 6001967

Διαβάστε Περισσότερα