ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΠΕΔ ΗΠΕΙΡΟΥ (26.04.2024) – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε τακτική (δια ζώσης) συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία μας (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος), την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 και ώρα 13:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων που περιγράφονται στη μελέτη που εκπονήθηκε από κοινή επιστημονική ομάδα της ΚΕΔΕ-ΕΔΕΥΑ-ΕΕΤΑΑ με τίτλο «Πρόταση Μεταρρύθμισης της Δημόσιας Πολιτικής Ύδρευσης και Αποχέτευσης με παρόχους των υπηρεσιών τις ΔΕΥΑ και τους Δήμους».
  2. Συζήτηση για υποβολή πρότασης νομοθετικής ρύθμισης για το θέμα του διακανονισμού οφειλών προς τους ΟΤΑ.
  3. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της πρότασης  της ΕΕΤΑΑ για οργάνωση επιμορφωτικού προγράμματος στους Δήμους της Ηπείρου.
  4. Έγκριση αιτήματος συνταξιοδότησης υπαλλήλου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  5. Εξέταση Αιτημάτων Δήμων και Φορέων

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιo υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 6001967

Διαβάστε Περισσότερα