Εφαρμογή Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

Με αφορμή τις οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, που δόθηκαν με το Α.Π. ΥΠΕΝ/ ΔΑΟΚ/28909/848/15–3–2024 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, εκφράζει την βαθύτατη ανησυχία του για το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά τα τελευταία χρόνια, επιχειρείται η μεταβίβαση μιας σοβαρής αρμοδιότητας στην Τ.Α., χωρίς αυτό να συνοδεύεται από την αναγκαία ενίσχυση σε οικονομικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους.

Παρ’ όλα αυτά οι Ο.Τ.Α. έχουν ήδη διοργανώσει ενημερωτικές συσκέψεις των εμπλεκόμενων μερών (υπηρεσιών, Προέδρων και Συμβούλων Κοινοτήτων, πολιτών κ.τ.λ.) προκειμένου να καταστούν όλοι ενήμεροι για τις υποχρεώσεις τους, στο πλαίσιο της πρόληψης των πυρκαγιών. 

Ωστόσο, το ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα η Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, λίγο πριν την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία διαβούλευση, μεταφέρει και νέες αρμοδιότητες στους Δήμους, με αιτιολογία το γεγονός της μη λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας, κάτι που οφείλεται αποκλειστικά σε λάθη, ολιγωρίες και καθυστερήσεις των συναρμόδιων υπηρεσιών της κεντρικής διοίκησης και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με δράσεις της Τ.Α.

Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουμε μόνο την μεταφορά μιας νέας αρμοδιότητας στους Ο.Τ.Α., την οποία καλούνται να εκτελέσουν χωρίς το αναγκαίο και εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά κυριολεκτικά για μια αναγκαστική και εσπευσμένη εμπλοκή σε μια εκ των προτέρων αποτυχημένη διαδικασία, με αποκλειστική ευθύνη του κεντρικού κράτους.  

Απέναντι σε αυτή τη μεθόδευση δηλώνουμε ότι καμία ευθύνη δεν φέρουμε για οτιδήποτε συμβεί στην αντιπυρική περίοδο. 

Οι Δήμοι θα προσπαθήσουν με όσα μέσα διαθέτουν και ενεργοποιώντας την εθελοντική προσφορά των δημοτών να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στις αρμοδιότητές τους.

Δεν πρόκειται όμως σε καμία περίπτωση να μετατραπούν σε «κολυμβήθρα του Σιλωάμ» στην οποία θα παραγραφούν οι μεγάλες και βαριές ευθύνες της κεντρικής διοίκησης και οι αποτυχημένες επιλογές του τελευταίου διαστήματος. 

Καλούμε τα ΔΣ όλων των Π.Ε.Δ. της χώρας, αλλά και το ΔΣ της ΚΕΔΕ να λάβουν αποφάσεις για δυναμική διεκδίκηση του αυτονόητου: οικονομική ενίσχυση των Ο.Τ.Α. και κατάλληλη στελέχωσή τους με το αναγκαίο και εξειδικευμένο προσωπικό.

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου δηλώνει δυναμικό παρόν στην προσπάθεια αυτή.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων συγκρότησης μητρώου επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση στo πλαίσιo υλοποίησης της πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και κωδικό ΟΠΣ 6001967

Διαβάστε Περισσότερα