Ενημερωτική – Επιμορφωτική Ημερίδα για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η Κ.Ε.Δ.Ε. με την ΕΕΤΑΑ ΑΕ σε συνεργασία με τις ΠΕΔ της χώρας και τη Διεύθυνση Οικονομικών T.A του Υπουργείου Εσωτερικών πραγματοποιούν ενημερωτικές – επιμορφωτικές ημερίδες για την ενημέρωση των στελεχών ΟΤΑ της Διεύθυνσης Οικονομικών αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του «Κέντρου Υποστήριξης Στελεχών ΟΤΑ» αναφορικά με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δρομολογούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Την ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022, στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ, στην αίθουσα εκδηλώσεων των Γ.Α.Κ.–Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου (Σουφαρί Σεράι), και ώρα 11:30-16:30, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική – επιμορφωτική ημερίδα που απευθύνεται στο προσωπικό των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων (Προϊσταμένους των Οικονομικών Υπηρεσιών, Προϊσταμένους των Εσόδων, κτλ).

Πρωταρχικός σκοπός του «Κέντρου Υποστήριξης Στελεχών ΟΤΑ» (help desk), που απαρτίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, είναι η υποστήριξη και η διάδοση των υπηρεσιών του «Κόμβου Διαδικτυακών Υπηρεσιών govHUB» σε τεχνικό και συμβουλευτικό επίπεδο.

Περισσότερα στα συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: