Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021 15:30

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω COVID-19, «διά περιφοράς», την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, που θα συμμετάσχει ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΛΥΚΗΔΩΝ, ΟΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΓΛΥΚΗΔΩΝ ΚΑΙ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προυπολογισμού 2.300.000€ με ΦΠΑ.
  2. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης, για το Πακέτο Εργασίας 1 «Διαχείριση», προϋπολογισμού δέκα εννέα χιλιάδες εξακόσια ογδόντα ευρώ (19.680,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που σχετίζεται με την οικονομική και διοικητική διαχείριση καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου με διακριτικό τίτλο «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΟΝΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» και ακρωνύμιο PORTOLANES (ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5003841) στο πλαίσιο Πρόσκλησης του Διασυνοριακού Προγράμματος (Interreg V-A) EL-IT - Ελλάδα-Ιταλία (2014-2020). 
  3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε δράσεις συντονισμού των Δήμων της Περιφέρειας Ηπείρου προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την υποβολή προτάσεων στο “Αντώνης Τρίτσης” και “ΕΛΛΑΔΑ 2021, προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης ΜΜΕ, κατά το έτος 2021, προϋπολογισμού χιλίων ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
  6. Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα της Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών. 

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 180/05.03.2021 πρόσκληση και το ειδικό έντυπο

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd