Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 16:32

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) την ΔΕΥΤΕΡΑ, 23.12.2019 και ώρα 13:30 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Κατάρτιση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2020 της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

  2. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει σε Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση αγροτικών οδών στο Δήμο Ηγουμενίτσας», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

  3. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει σε Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Φιλιατών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

  4. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει σε Επιτροπή Διαγωνισμού για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Φιλιατών», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!