Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014 10:41

Συνεδρίαση 05 (25.07.2014)

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα ( Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος ) την Παρασκευή, 25.07.2014 και ώρα 13.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION», στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, και σχετική τροποποίηση σύμβασης.
  2. Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ / VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT», στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013, και σχετική τροποποίηση σύμβασης.
  3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου οικονομικού έτους 2014.
  4. Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων για πληρωμή δαπανών.
  5. Ορισμός και έγκριση ορισμού εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε Συμβούλια και Επιτροπές.
  6. Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  7. Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης των νέων αιρετών στους Δήμους της Ηπείρου.
  8. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την υλοποίηση των Πράξεων με τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION», «ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ / VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT» και « ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ / STONE AND TRADICION».
  9. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!