Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2014 10:37

Συνεδρίαση 02 (25.02.2014)

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα ( Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος ) την Τρίτη, 25.02.2014 και ώρα 13.00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αντιρρήσεις για την επιστροφή εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ από τα δημοτικά νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο του έργου "Υλοποίηση προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ έτους 2011 στην Περιφέρεια Ηπείρου".
  2. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2013.
  3. Απόφαση Ανάληψης Υποχρεώσεων για πληρωμή δαπανών.
  4. Σύσταση ταμειακής υπηρεσίας στην Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  5. Έγκριση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Παραδοτέων Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της ΠΕΔ Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης VOLUNTEERISM NETWORKING TOWARDS CIVIL PROTECTION AND PREVENTION OF NATURAL DISASTERS WITH THE USE OF ICT» .
  6. Έγκριση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Παραδοτέων Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της ΠΕΔ Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης STONE AND TRADICION».
  7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Τμηματικής Παραλαβής Παραδοτέων Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του έργου: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση του Υποέργου της ΠΕΔ Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης BRIDGES OF HISTORY AND TRADITION».
  8. Συμμετοχή της Ομάδας Διοίκησης Έργου στη διακρατική συνάντηση του προγράμματος « Δια βίου μάθηση - LEONARDO DA VINCI - Business Women » - Έγκριση πληρωμής δαπανών.
  9. Ορισμός και έγκριση ορισμού εκπροσώπων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου σε Συμβούλια και Επιτροπές.
  10. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd