Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021 15:21

2ο Διαδικτυακό Σεμινάριο 15/04/2021. Project "Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development" (SUSTOURISMO)

Το 2o διαδικτυακό σεμινάριο στο πλαίσιο του έργου «Βιώσιμος Τουρισμός και Κινητικότητα: έννοιες αλληλένδετες και κομβικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη», ακρωνύμιο SUSTOURISMO (ADRION 1135) στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-B Adriatic - Ionian Programme 2014-2020», πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 15 Απριλίου 2021.

Θέμα του ήταν η προώθηση του μοντέλου συνεργασίας "Triple Helix" σε σύνδεση με τον Τουρισμό και τη Βιώσιμης Κινητικότητα και συμμετείχαν παραπάνω από 80 άτομα.

Είναι το δεύτερο επί συνόλου τεσσάρων διαδικτυακών σεμιναρίων, τα οποία οργανώνονται ώστε να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ των κύριων εμπλεκομένων φορέων της τουριστικής βιομηχανίας και του τομέα των δημόσιων μεταφορών, και να υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τους κύριους παράγοντες του βιώσιμου τουρισμού και της μείωσης του αποτυπώματος του διοξειδίου του άνθρακα στον τουρισμό

sustourismo webinar2 photo1

Το δίωρης διάρκειας διαδικτυακό σεμινάριο, εστίασε στα αποτελέσματα της προώθησης της βιώσιμης κινητικότητας στον τουρισμό, όπως διαμορφώθηκε από τη συνεργασία ερευνητών από θεσμικούς και οικονομικούς εμπλεκόμενους φορείς.

Ο σκοπός της εκδήλωσης, όπως παρουσιάστηκε από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία - Εκτελεστική Επιτροπή (CEI-ES), που διαχειρίζεται την τεχνική αυτή δράση, ήταν να αποτυπωθεί η προστιθέμενη αξία της χρήσης του μοντέλου συνεργασίας "Triple Helix" για το βιώσιμο τουρισμό, στην έμφαση της σημασίας της επιστημονικής έρευνας για την ενημερωμένη λήψη αποφάσεων καθώς και την αναγνώριση των πιο αποδοτικών μεθόδων προσέγγισης. Το CEI-ES, σε συνεργασία με το MATE και το Corintea παρουσίασαν τις αρχές του “Τριπλού Έλικα” και τα οφέλη της υλοποίησης ενός συστήματος παρακολούθησης του τουρισμού.

sustourismo webinar2 photo2

Το Διεθνές Ερευνητικό Ίδρυμα (EURAC Research), παρουσίασε μερικά επιτυχημένα παραδείγματα αυτού του μοντέλου συνεργασίας για την ανάπτυξη του ποδηλατικού τουρισμού στο πλαίσιο των έργων INTERREG και παρουσίασαν την εργασία τους με το Διεθνές Δίκτυο Παρατηρητήριων Βιώσιμου Τουρισμού (INSTO) και το Παρατηρητήριο Βιώσιμου Τουρισμού του Νότιου Tyrol (STOST), το οποίο ιδρύθηκε το 2018, ώστε να παρακολουθεί αδιαλείπτως, να αξιολογεί και να επικοινωνεί την ανάπτυξη του τουρισμού στο Νότιο Tyrol καθώς και τον αντίκτυπο της.

Ο επικεφαλής εταίρος του έργου, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), παρουσίασε τη μακροχρόνια εμπειρία του στην ανάπτυξη μιας αποδοτικής και λειτουργικής συνεργασίας στο πεδίο του τουρισμού και της κινητικότητας. Το διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), έχει επικυρώσει μια επίσημη συμφωνία με τον Τουριστικό Οργανισμό της Θεσσαλονίκης για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μιας μοναδικής “Τουριστικής κάρτας” για ολόκληρη τη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς και την πρόσβαση στην εφαρμογή SUSTOURISMO για έξυπνες συσκευές (smartphone, tablet) και των τουριστικών πακέτων της.

Ο Περιφερειακός Φορέας Ανάπτυξης της Αστικής Περιοχής της Λιουμπλιάνα (RRA-LUR), παρουσίασε την περιφερειακή νομοθεσία και επιτεύγματα, καθώς και την προετοιμασία των σχετικών εγγράφων τους, στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας των τελευταίων ετών, τις οδηγίες των ειδικών για τον κανονισμό των περιφερειακών δημόσιων μεταφορών, τις οδηγίες των ειδικών για την πλωτότητα του ποταμού Ljubljanica και την Ολοκληρωμένη Στρατηγική Μεταφορών της Αστικής Περιοχής της Ljubljuana. Αυτές οι οδηγίες είναι ένα καλό παράδειγμα για την πετυχημένη ενσωμάτωση του θεσμικού και ερευνητικού επιπέδου για την βιώσιμη ανάπτυξη στη περιφερειακή κινητικότητα.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ.) Ηπείρου, εταίρος του έργου, εκπροσωπήθηκε από υπηρεσιακά στελέχη της και συγκεκριμένα τους κ.κ.: Αθηνά Ιωάννου - υπεύθυνη του έργου -, Φίλιππο Μάνθο, Νίκο Δέσκα και Βησσαρίωνα Ζιώβα - μέλη της ομάδας έργου.

Ο κ. Σταγκίκας Αριστοτέλης, στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηπείρου ΑΕ – εξωτερικός συνεργάτης για τη διαχείριση και συντονισμό του έργου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, παρουσίασε στο σχήμα των εταίρων του έργου, τις αναπτυξιακές δυνατότητες του τουρισμού και των σχετικών πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή της Ηπείρου, όπως το ΓΕΩΠΑΡΚΟ Βίκου-Αώου. Σχετικά με το έργο, και τις επιλεγμένες πιλοτικές δράσεις σε πόλεις της Ηπείρου (Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα), αναφέρθηκε στα τουριστικά πακέτα που θα δημιουργηθούν, καθώς και στα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, που θα προκύψουν από το έργο για την παράκτια ζώνη της Ηπείρου στον τομέα του τουρισμού και της κινητικότητας.

sustourismo webinar2 photo3

Tη διαδικτυακή συνάντηση, επιπλέον, παρακολούθησαν ο εξωτερικός συνεργάτης της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την Δημοσιότητα, κ. Βαγγελίδης Γρηγόρης, εκπρόσωποι της ΕΤΑΜ Α.Ε, εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε.Δ. Ηπείρου για την έρευνα και τα τουριστικά πακέτα, στελέχη των Δήμων Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας -περιοχή πιλοτικής εφαρμογής - καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και άλλων φορέων του Επιχειρηματικού και Τουριστικού τομέα της Ηπείρου, εκπρόσωποι του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας, εκπρόσωποι Ενώσεων Ξενοδόχων Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας, Ενώσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων Πάργας, στελέχη Αναπτυξιακών Εταιρειών της περιοχής καθώς και μεταπτυχιακοί σπουδαστές, με αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη.

Η εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση των συμμετεχόντων, την οποία συντόνιζε το CEI-ES, εστιάζοντας στη σημασία της συνεργασίας των επιστημονικών φορέων, με τους φορείς λήψης αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τέλος, οι συμμετέχοντες προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο 3ο διαδικτυακό σεμινάριο, που θα διοργανωθεί στο φθινόπωρο του 2021.

Ακολουθήστε το έργο SUSTOURISMO στην ιστοσελίδα του έργου: https://sustourismo.adrioninterreg.eu/ στα κοινωνικά δίκτυα ενημέρωσης https://www.facebook.com/sustourismoproject, https://twitter.com/sustourismo και https://www.linkedin.com/in/sustourismo, για να ενημερώνεστε με νέα και δραστηριότητες του έργου, καθώς και για καινοτόμες ιδέες προώθησης του αειφόρου τουρισμού και της κινητικότητας στην περιοχή σας!


Το έργο με τίτλο «Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development», ακρωνύμιο SUSTOURISMO (ADRION 1135) του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-B Adriatic - Ionian Programme 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους

 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!