Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021 10:00

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης [ΚΟΜΒΟΣ Ε.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ]

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, ημέρα TΡΙΤΗ 27 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικός με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων του έργου: «Κόμβος Ε.Ο Ιωαννίνων – Άρτας με Εγνατία Οδό», με α/α συστήματος: 179974, συνολικού προϋπολογισμού 1.970.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα, 107 του Ν.4530/2018 (ΦΕΚ 59 Α’/30.03.2018) και 108 του Ν.4781/2021 (ΦΕΚ 36 Α’/09.03.2021) στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με την υπ. αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ), απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ.254/22.04.2021 ανακοίνωσης

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!