Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 15:00

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα,
β) του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν. Π.), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020 (Α’ 76),
γ) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφαση Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ),
δ) όλες τις σχετικές εγκύκλιες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών με μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κωρονοιού COVID-19,

σας καλούμε σε “δια περιφοράς” συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί, την ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων για την εξέταση υποβληθείσας ένστασης από την εταιρία “Plan O2, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ επί της υπ. αρ. 10/2021 απόφασης του ΔΣ, με θέμα την έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση αναδόχου στο πλαίσιο διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Υπηρεσίες εξωτερικού συμβούλου για την διεξαγωγή έρευνας και την προετοιμασία της φάσης ελέγχου που αφορούν στο Πακέτο Εργασίας WPΤ1 “Τουρισμός στην περιοχή παρέμβασης ADRION. Κατανόηση των αναγκών κάτω από το φάσμα της βιώσιμης ανάπτυξης” του έργου με τίτλο SUSTAINABLE TOURISM & MOBILITY HAND by HAND DEVELOPMENT (ακρωνύμιο: ADRION 1135 - SUSTOURISMO) στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης του Προγράμματος INTERREG V B – Adriatic Ionian - ADRION”.

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής:

  • Κάθε μέλος του ΔΣ θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.
  • Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους του ΔΣ, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) σε μορφή PDF, έως και ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 και ώρα 11:00.

Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με το θέμα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.

Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση του θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 153/18.02.2021 πρόσκληση και το ειδικό έντυπο

DMC Firewall is a Joomla Security extension!