Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2021 16:51

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2021 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του κορωνοϊού COVID-19, «διά περιφοράς», την ΔΕΥΤΕΡΑ 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, που θα συμμετάσχει ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση υφιστάμενου καταθλιπτικού αγωγού ακαθάρτων από αντλιοστάσιο Α0 προς ΕΕΛ Ηγουμενίτσας», προυπολογισμού 1.807.500,00€.
  2. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, που θα συμμετάσχει ως μέλος της Επιτροπής Διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων του υποέργου με τίτλο «Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων Ιαματικών Πηγών Πρέβεζας με έργα εκσυγχρονισμού και επέκτασης», του έργου με τίτλο «Thematic Routes and Networks – TheRou_Net», προυπολογισμού 1.383.000,00€ (με ΦΠΑ) [α/α συστήματος 94943].
  3. Έγκριση δαπανών δημοσίευσης για τη γνωστοποίηση της κάλυψης θέσης ειδικού συνεργάτη του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
  4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος ανάληψης δαπάνης για την προμήθεια Φαρμακευτικού, Υγειονομικού υλικού και rapid test για την κάλυψη αναγκών των κοινωνικών δομών της Περιφέρειας Ηπείρου

Επισυνάπτεται η με αρ. πρωτ. 128/09.02.2021 πρόσκληση και το ειδικό έντυπο

Our website is protected by DMC Firewall!