Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020 14:32

Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2020

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») όπως ισχύει σήμερα, β) του άρθρου 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (απόφ. Δ.Σ. 40/2012 ΑΔΑ: ΒΕΦ3ΟΚΖ3-5ΦΟ), δ) την παρ. 1 του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55 Α’/11-3-2020) και ε) τις Εγκύκλιους 18318/13-3-2020 και 20930/31-03-2020 του Υπ. Εσωτερικών,

σας καλούμε σε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, η οποία θα γίνει λόγω του κορωνοϊού COVID-19, «διά περιφοράς», στις 23.04.2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:00, με τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συγκροτηθεί από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Ηγουμενίτσας η κατά νόμο Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ 1η και 3η Π.Ε. ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 2.380.000,00 € (πλέον ΦΠΑ 24%).
 2. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ», προϋπολογισμού 1.064.516,13 € (χωρίς  ΦΠΑ 24%).
 3. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για τον ορισμό εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ», προϋπολογισμού 2.428.000,00 € (χωρίς  ΦΠΑ 24%)
 4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια ενός (1) πολυμηχανήματος.
 5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λειτουργίας των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ.) Περιφέρειας Ηπείρου
 6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την δαπάνη διαδικτυακής εφαρμογής η οποία ικανοποιεί τη διαδικασία της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣ «Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης -  Απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – COVID 19»
 7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια  TABLET .

 

Η διαδικασία της «διά περιφοράς» λήψης απόφασης θα γίνει ως εξής:

 • Κάθε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής θα συμπληρώσει – ψηφίσει στο συνημμένο ειδικό έντυπο.
 • Οι απαντήσεις (ψηφοφορία) κάθε μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής, θα πρέπει να αποσταλούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Ε..Δ Ηπείρου (email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) σε μορφή PDF, έως και την ΠΕΜΠΤΗ, 23.04.2020 και ώρα 14.00.
 • Τυχόν απόψεις – παρατηρήσεις, παρακαλούμε να συσχετίζονται με κάθε ένα από τα ανωτέρω θέματα, προκειμένου να καταχωρηθούν στα πρακτικά.
 • Εάν οι παρατάξεις επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι απόψεις – παρατηρήσεις στην απόφαση κάθε θέματος, παρακαλούμε να διατυπώσουν περίληψη αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΗΠΕΙΡΟΥ 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ
 
 
Our website is protected by DMC Firewall!