Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τρίτη, 18 Ιουνίου 2019 10:42

5η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) την ΤΡΙΤΗ, 25/06/2019, και ώρα 14:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συζήτηση σχετικά με την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο I-STORMS (ADRION 69) στο πλαίσιο του Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 και λήψη απόφασης για τις διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων για το έργο. (Εισηγητής κ. Β. Ζιώβας – Project Manager I-STORMS).
 2. Συζήτηση σχετικά με την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο POLYPHONIA (MIS 5033403) στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος (INTERREG IPA II) ΕΛΛΑΔΑ – ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020 και λήψη απόφασης για τις διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων για το έργο. (Εισηγητής κ. Ν. Δέσκας – Προιστάμενος Τμήματος Ανάπτυξης & Προγραμματισμού - Project Manager POLYPHONIA)
 3. Ορισμός εκπροσώπων σε Συμβούλια και Επιτροπές.
 4. Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν.4412/2016.
 5. Ορισμός Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν.4412/2016.
 6. Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών – Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν.4412/2016.
 7. Έγκριση Απολογισμού εσόδων – εξόδων Π.Ε.Δ. Ηπείρου Οικονομικού έτους 2018
 8. Αναμόρφωση (2η) του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
 9. Έγκριση δαπάνης για την ενίσχυση προστασίας και ασφάλειας της οικοδομής επί της οδού Ναπ. Ζέρβα 2 που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 10. Εξέταση αιτημάτων Δήμων και φορέων (Εισηγητής κ. Αλ. Τάτσης – Προιστάμενος Τμήματος Οικονομικής & Διοικητικής υποστήριξης)
 11. Έγκριση δαπανών μετακίνησης Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 12. Έγκριση αποφάσεων Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 13. Συζήτηση επί θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd