Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 06 Αυγούστου 2018 14:37

6η Συνεδρίαση Εκτελεστικής Επιτροπής 2018

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. Ηπείρου που θα γίνει στα γραφεία της στα Ιωάννινα (Ναπ. Ζέρβα 2, 4ος όροφος) την Παρασκευή 10.08.2018, και ώρα 14:00 μμ., με τα παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικός) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Μαρκινιάδας της Δ.Ε. Πέτα του Δήμου Νικολάου Σκουφά», προυπολογισμού 3.000.000,00 € (με ΦΠΑ).
  2. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικός) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Βλαχέρνας», προυπολογισμού 4.367.491,35 € χωρίς την αξία του ΦΠΑ.
  3. Επικύρωση του Πρακτικού Δημόσιας Κλήρωσης, για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικός) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων άνω των ορίων του έργου: «Αποπεράτωση οδικού δικτύου Ζωτικού Μπεστιάς, με προυπολογισμό 3.500.000,00 ΕΥΡΩ».
  4. Αντικατάσταση μέλους που έχει οριστεί εκπρόσωπος (τακτικός) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με την υπ. αριθ. 009_2018 (ΑΔΑ Ω43ΧΟΚΖ3-ΞΝΖ) Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, για να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, προυπολογισμού 24.180.000,00 € (με ΦΠΑ)
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd