Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις

       Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018, στο Ζαγόρι Ιωαννίνων, και στην έδρα της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής στο Μονοδένδρι, πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση εργασίας με την ομάδα νέων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ecomanagement “η γνώση του χθες, τεχνογνωσία του αύριο”. Η ομάδα νέων αποτελείται από εκπαιδευόμενες της Ριζαρείου Χειροτεχνικής Σχολής,…
Παρασκευή, 27 Απριλίου 2018 12:35

Σχέδιο Νόμου "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"

"ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι" το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που δόθηκε προς διαβούλευση
Ψήφισμα Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) – Κεντρικής Ένσωης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) Συνέδριο ΕΝΠΕ – ΚΕΔΕ 18–19.04.2018   Στην Αθήνα, σήμερα 19 Απριλίου 2018, τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΕΝΠΕ και τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΔΕ συνεδριάσαμε από κοινού στο 1ο Κοινό Συνέδριο ΕΝΠΕ–ΚΕΔΕ και μετά από ουσιαστικό…
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 13:30

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 02.05.2018 και ώρα 12:00 πμ., θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου: «Ανέγερση Νηπιαγωγείου, στη…
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 12:05

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 02.05.2018 και ώρα 11:00 πμ., θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου: «Ανέγερση κτηρίου 1ου…
Πέμπτη, 26 Απριλίου 2018 11:28

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την ΤΕΤΑΡΤΗ 02.05.2018 και ώρα 10:00 πμ., θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (του άρθρου 4 της οικείας Διακήρυξης) για την…
Our website is protected by DMC Firewall!