Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

Δελτία Τύπου-Ανακοινώσεις

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου (Π.Ε.Δ. Ηπείρου), στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού – πιλοτική λειτουργία».  προσκαλεί τα υπηρεσιακά…
Η ΠΕΔ Ηπείρου, στο πλαίσιο του ρόλου της και διαβουλευόμενη με τα μέλη της, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Ηπείρου, επεξεργάζεται και διεκδικεί λύσεις υπέρ της Τοπικής και Περιφερειακής ανάπτυξης. Το αίτημα που καταθέτουμε αφορά ένα πολύ σημαντικό θέμα για την περιοχή των Ιωαννίνων και της Ηπείρου γενικότερα. Πρόκειται για:…
Μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου, Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι - η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να εφαρμόσει ένα πλήθος αλλαγών στη λειτουργία της με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πιθανά προβλήματα στον τρόπο λήψης αποφάσεων καθώς και τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των Δήμων είτε από…
Στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, την Πέμπτη 18/10/2018, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νησιωτικού Συμβουλίου της Τοπικής Κυβέρνησης Μαγιόρκας έγινε η ίδρυση της "Διεθνούς Ένωσης Διαδρομών Ξηρής λιθοδομής". Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος στη σύσταση της Διεθνούς Ένωσης, η οποία θα επιδιώξει να της απονεμηθεί το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής…
Με βάση τις πρόσφατες Νομοθετικές Ρυθμίσεις για την Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ειδικότερα το Ν.4440/2016-ΦΕΚ 224 /Α/02-12-2016 και το Άρθρο 24-Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα, καθίσταται αναγκαία και υποχρεωτική (έως 31-12-2018) η ψηφιακή υπογραφή, κατά την ηλεκτρονική έκδοση και διακίνηση ή διαχείριση…
Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την ΤΡΙΤΗ 23.10.2018 και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ»…
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd