Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τρίτη, 24 Ιουνίου 2014 16:21

Δελτίο Τύπου - Αξιολόγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με ομόφωνη απόφαση του την 19η Ιουνίου 2014, συντάσσεται, με τις απόψεις της Κ.Ε.Δ.Ε. για το θέμα της αξιολόγησης του προσωπικού των Δήμων, και υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής ενός δίκαιου και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού των Δήμων που θα συμβάλει στην αναβάθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και των προσφερομένων υπηρεσιών στους πολίτες.

Εκφράζει την διαφωνία του για τον επιμερισμό ποσοστών αξιολόγησης ανά κλίμακα βαθμολόγησης επί του συνόλου των υπαλλήλων και την κατάταξή τους σε τρεις κατηγορίες: α) σε άριστους (ποσοστό 25%), β) σε ικανούς (ποσοστό έως 60%) και γ) σε ανεπαρκείς (ποσοστό Τουλάχιστον 15%), που καθιερώνεται με το Ν. 4250/2014 (άρθρο 20) και τη σχετική εγκύκλιο με αριθμό ΔΙΔΑΔ /Φ.32.8/492/8501, 8326/07-04-2014 του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Θεωρεί απαράδεκτη την ποσόστωση στην αξιολόγηση των υπαλλήλων και ειδικότερα την υποχρεωτική βαθμολόγηση ποσοστού τουλάχιστον 15% (με βαθμούς από 1 έως 6) που οδηγεί σε απόλυση χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση και αποδυνάμωση και διάλυση των υπηρεσιών.

Ζητά, τέλος, να μην ισχύσει η εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τόσο ως προς τα διαλαμβανόμενα σ΄ αυτήν όσο και ως προς το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!