Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2021 10:00

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης [Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα: Βλαχέρνα -Γραμμενίτσα - Ρόκκα - Δ. Αρταίων]

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, ημέρα ΤΡΙΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικός με τον αναπληρωτή του) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, προκειμένου να συμμετάσχει ως μέλος της Διενέργειας Δημοπρασίας της πράξης: «Επένδυση κεντρικού αρδευτικού αύλακα: Βλαχέρνα-Γραμμενίτσα-Ρόκκα, Δ. Αρταίων», προϋπολογισμού 1.728.387,10€ (χωρίς Φ.Π.Α.).

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, με βάση την υπ. αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ), απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ.547/23.11.2021 ανακοίνωσης

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!