Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2020 10:59

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης (ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ, A/A: 80697)

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, ημέρα Τετάρτη, 12.08.2020 και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τον αναπληρωτή του, προκειμένου να συμμετάσχει στην κατά νόμο Επιτροπή Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων Π.Ε. Άρτας» που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Integrated waste management facilities for boosting recycling and composting in 7 Regions through cross – border activities με ακρωνύμιο  WASTE RREACT», προϋπολογισμού 3.055.000,00€ (με ΦΠΑ), με α/α συστήματος 80697. 

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Π.Ε.Δ. της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με την υπ. αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ).

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 463/06.08.2020 ανακοίνωσης

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd