Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 11:11

Ανακοίνωση Νέας Δημόσιας Κλήρωσης (Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων)

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την ΠΕΜΠΤΗ, 23.01.2020 και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την αντικατάσταση εκπροσώπου (τακτικού) που ορίστηκε με βάση το με αρ. πρωτ. 719/23.12.2019 πρακτικό κλήρωσης της υπηρεσίας και την ανάδειξη νέου εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου προκειμένου να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τμημάτων του δικτύου ομβρίων Δήμου Αρταίων», προυπολογισμού 1.644.174,87 € (χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις).

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Π.Ε.Δ. της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με την υπ. αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ) που επικαιροποιεί την υπ. αρ. 040/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΚΖ3-179) απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 28/16.01.2020 ανακοίνωσης

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!