Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2019 11:00

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης (Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα)

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την Δευτέρα, 9.12.2019 και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου (τακτικού) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου , με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετάσχει στην αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου με τίτλο: «Διαμορφώσεις – Πεζοδρομήσεις στην περιοχή Σιαράβα», προυπολογισμού 2.200.000,00 € με ΦΠΑ.

Με βάση το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Π.Ε.Δ. της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με την υπ’. αρ. 110/2019 (ΑΔΑ: Ψ050ΟΚΖ3-4ΘΗ) που επικαιροποιεί την υπ. αρ. 040/ 2017 (ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΚΖ3-179) απόφαση του ΔΣ της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με θέμα: «Συγκρότηση Μητρώου για ορισμό εκπροσώπων Μητρώου για τον ορισμό εκπροσώπων των ΟΤΑ σε Επιτροπές Διαγωνισμών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 221 του Ν. 4412/ 2016.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 638/29.11.2019 ανακοίνωσης

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

DMC Firewall is a Joomla Security extension!