Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018 15:57

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης (Έργα Δήμου Ζιτσας - ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την Δευτέρα 17.09.2018 και ώρα 13:00 μ.μ., θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικών) της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, με τους αναπληρωτές τους, που θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαγωνισμού των παρακάτω έργων:
(α) «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών», με προυπολογισμό 2.161.290,32 ΕΥΡΩ.
(β) «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του Δ. Ζίτσας» με προυπολογισμό 1.435.483,87 ΕΥΡΩ. 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018) στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Π.Ε.Δ. της έδρας της Περιφέρειας όπου εκτελείται το έργο, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 40/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΚΖ3-179) απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.
 
Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 612/23.08.2018 ανακοίνωσης
Our website is protected by DMC Firewall!