Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018 13:00

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την ΤΡΙΤΗ 16.01.2018 και ώρα 10:00 πμ., θα διεξαχθεί Δημόσια Κλήρωση για την ανάδειξη εκπροσώπου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου με τον αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση οδού Μεσόπυργος – Αυλάκι – όρια Νομού Αιτωλοακαρνανίας», συνολικού Π/Υ πάνω από 1.000,000,00 €.

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., με τον αναπληρωτή του, ο οποίος υποδεικνύεται από την Π.Ε.Δ. της οικείας έδρας της αναθέτουσας αρχής, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται - σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 40/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΚΖ3-179) απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου - όλοι οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου.

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 14/10.01.2018 ανακοίνωσης

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd