Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017 12:31

Ανακοίνωση Δημόσιας Κλήρωσης

Γνωστοποιούμε ότι στα γραφεία της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 2- 4ος όροφος) στα Ιωάννινα, την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10:00 π.μ., θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της ΠΕΔ Ηπείρου, που θα συγκροτήσει την Επιτροπή Διαγωνισμού της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Τεχνικών & Η/Μ Έργων του Δήμου Νικ. Σκουφά για το έργο «Έργα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Νεοχωρίου, Παχυκαλάμου και Ακροποταμιάς του Δ. Νικ. Σκουφά».

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 του Ν. 4412/2016 στις Επιτροπές αυτές συμμετέχει και εκπρόσωπος των Ο.Τ.Α., ο οποίος υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Π.Ε.Δ. της οικείας έδρας της αναθέτουσας αρχής, μέσω των εγγεγραμμένων στο αντίστοιχο μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνονται - σύμφωνα με την υπ’. αριθ. 40/2017 (ΑΔΑ: ΩΦ0ΓΟΚΖ3-179) απόφαση του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Ηπείρου - όλοι οι εκπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ηπείρου (υπομητρώο Περιφερειακής Ενότητας ΑΡΤΑΣ).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των γραφείων της Π.Ε.Δ. Ηπείρου και θα δημοσιοποιηθεί στην ιστοσελίδα της.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της με αρ. πρωτ. 699/12.12.2017 ανακοίνωσης

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!