Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 14:00

Χαιρετισμός – παρέμβαση του Προέδρου της Π.Ε.Δ. Ηπείρου, κ. Ιωάννη Λώλου – Δημάρχου Ηγουμενίτσας

Σας καλωσορίζουμε στην Περιφέρειά μας, την Ήπειρο.

Σας καλωσορίζουμε στο ακριτικό Δήμο Κόνιτσας, όπου φιλοξενείται το πρώτο Θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ «Πολιτικές για την ισότιμη συμμετοχή των ορεινών Δήμων στην αναπτυξιακή ανασυγκρότηση της χώρας», το οποίο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών και του Δήμου Κόνιτσας.

Κυρίες και Κύριοι,

Η Περιφέρειά μας, χαρακτηρίζεται ως κατ’ εξοχήν ορεινή, με την οροσειρά της Πίνδου – την μεγαλύτερη της Ηπείρου- , με το Γράμμο, το Σμόλικα, την Τύμφη, τα Αθαμανικά όρη, τα βουνά Τσαμαντά, Φιλιατών, Παραμυθιάς και Σουλίου, να δεσπόζουν στο χώρο και στο χρόνο, στον πολιτισμό και την ιστορία μας.

Θεωρούμε σημαντική την πραγματοποίηση αυτού του Θεματικού Συνεδρίου στην περιοχή μας, και ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ καθώς και την Πρόεδρο και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών, για την ουσιαστική λειτουργία της Επιτροπής και την επεξεργασία των προβλημάτων των μικρών και ορεινών Δήμων, καθώς και για την επιλογή της Κόνιτσας, ως τόπο διεξαγωγής του συνεδρίου.

Γνωρίζουμε το έργο της επιτροπής, μέσα από τους δύο εκλεκτούς συνάδελφους τον Δήμαρχο, Κόνιτσας, κ. Ανδρέα Παπασπύρου και τον Δήμαρχο Μετσόβου κ. Κωνσταντίνου Τζαφέα.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ως Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου, από την αρχή της θητείας μας συμμετέχουμε ενεργά στον Διάλογο, για την Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμβάλλοντας με προτάσεις στην διαμόρφωση αυτοδιοικητικών θέσεων.

Αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση, ότι για τους ορεινούς Δήμους, θα πρέπει να εφαρμοσθούν ειδικές πολιτικές, με στόχο την βιωσιμότητα και την τοπική ανάπτυξη.

Πρέπει να τύχουν ειδικής χρηματοδότησης από την πολιτεία και την θέσπιση ειδικών προγραμμάτων.

Να ενισχυθεί η διοικητική τους ικανότητα (με προσωπικό, τεχνικά μέσα και συμβουλευτική υποστήριξη)

Ειδικότερα σήμερα, που η αυτοδιοίκηση καλείται και έχει αναλάβει ρόλους πολιτικούς, οικονομικούς και αναπτυξιακούς, ώστε να συμβάλει να ξεπεραστεί η γενικευμένη οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας. Να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες και τους πολίτες στην καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο και αυτού του Θεματικού Συνεδρίου θα καταθέσουμε και σήμερα, ένα κείμενο θέσεων και προτάσεων, για την διαμόρφωση των οποίων υιοθετήσαμε και τις επεξεργασμένες προτάσεις της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών.

Θα αναφερθώ συνοπτικά σε ορισμένες:

 • Πρέπει να αποσαφηνιστεί θεσμικά ο όρος της ορεινότατος. Να υπάρξει σαφής διάκριση ορεινός Δήμος / ορεινή περιοχή. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό, θα απασχολήσει τις εργασίες του συνεδρίου μας
 • Σχετικά με την Υποστελέχωση των Δήμων, ζητάμε μετά επιτάσεως να γίνει δεκτή η πρόταση για μοριοδότηση της εντοπιότητας, για τις προσλήψεις προσωπικού, καθώς και για εφαρμογή της κινητικότητας, με την σύμφωνη γνώμη της Δημοτικής Αρχής.
 • Πρέπει άμεσα να θεσπιστεί ειδικό πρόγραμμα για την Τεχνική Υποστήριξη των μικρών Δήμων, προκειμένου για να γίνουν ανταγωνιστικοί, καθώς και Ειδικό Επενδυτικό Πρόγραμμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών τους.
 • Να αλλάξει ο άδικος τρόπος κατανομής των ΚΑΠ και ΣΑΤΑ, με την αύξηση του συντελεστή ορεινότητας και να θεσπιστεί επιτέλους η κατηγοριοποίηση των Δήμων, με στόχο την δίκαιη χρηματοδότηση αυτών.
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση βοσκοτόπων με την σύνταξη τοπικών σχεδίων των βοσκήσιμων γαιών, για την επιβίωση της κτηνοτροφίας μας. Επιστροφή του τέλους βοσκής στους Δήμους (ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων μεταξύ Α και Β βαθμού).
 • Δασικοί χάρτες. Να δοθεί λύση Νομοθετικά στο τι είναι δάσος και τι Δασική έκταση. Να εξαιρεθούν της Δασικής Νομοθεσίας οι εποικιστικές εκτάσεις. Μόνο τότε θα ξεπεραστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από την θέσπισή τους.
 • Απλοποίηση της διαδικασίας και τροποποίηση της Νομοθεσίας, για την παραχώρηση Δημοτικών εκτάσεων στους κτηνοτρόφους, με σκοπό την ανέγερση μονίμων σταυλικών εγκαταστάσεων.
 • Ειδικό φορολογικό καθεστώς και μειωμένο ΦΠΑ σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, πολλές από τις οποίες έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αλλά και την προσφυγική κρίση.
 • Να σταματήσει η αιμορραγία σε ανθρώπινο δυναμικό.
 • Μειούμενο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Για την αντιμετώπιση των εκτεταμένων δικτύων φωτισμού και των πολλών αντλιοστασίων.
 • Νομοθετική ρύθμιση για τις κατεχόμενες Δημοτικές αγροτικές εκτάσεις, (Ν. 1080/80) που κρίθηκε εν μέρει αντισυνταγματικός.

κ.κ. Υπουργοί,

Επικροτούμε την έναρξη προγραμμάτων στους Δήμους για την εκπόνηση μελετών και ωρίμανσης έργων υποδομών από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, κυρίως σε μικρούς Δήμους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, αλλά και λόγω γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων.
Χαιρετίζουμε επίσης την έκτακτη χρηματοδότηση 85 μικρών νησιωτικών και ορεινών Δήμων.

Και τα δύο πάγια αιτήματα της Αυτοδιοίκησης.

Δεν αρκούν μόνο αυτά.

Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα μόνιμο και σταθερό πρόγραμμα έργων και δράσεων. Όχι μόνο από τους ΚΑΠ, αλλά και από νέους πόρους, που θα δίνονται με συγκεκριμένα κριτήρια.

Παράλληλα η μη απόδοση θεσμοθετημένων πόρων, σε συνδυασμό με την δραματική μείωση της ΣΑΤΑ, την περιορισμένη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, που δεν ξεπερνά το 2,5% ,προκαλούν ασφυκτικές πιέσεις στους Δήμους μας.

Ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξακολουθούμε να διεκδικούμε την οικονομική μας αυτοτέλειά, προκειμένου μέσω της αποκέντρωσης από το κεντρικό κράτος, να ανταποκριθούμε στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών μας.

 

Κυρίες και κύριοι Σύνεδροι,

Μέσα από την πλούσια, ουσιαστική και ιδιαίτερα στοχευμένη θεματολογία του Συνεδρίου, αλλά και την ανταλλαγή προτάσεων και απόψεων, πιστευτώ ότι θα προσδιοριστούν και θα ιεραρχηθούν, εκείνες οι πολιτικές, οι οποίες θα δίνουν λύσεις στα πολλά και μεγάλα προβλήματα των μικρών και ορεινών Δήμων και θέλω να πιστεύω ότι αυτές επιτέλους θα νομοθετηθούν από την κεντρική εξουσία.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίας του συνεδρίου μας και καλή διαμονή στην Ήπειρο.

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!