Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2014 16:26

Δελτίο Τύπου - Παιδικές Χαρές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, κατά την συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2014, συζήτησε και το θέμα της πιστοποίησης λειτουργίας των παιδικών χαρών.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος τα μέλη του οργάνου έλαβαν γνώση το 21901/29.05.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας των παιδικών χαρών των Δήμων, τη διαδικασία πιστοποίησης της καταλληλότητάς τους και τα αρμόδια όργανα ελέγχου και επισημάνθηκαν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι να ανταποκριθούν τόσο χρονικά όσο και οικονομικά στην πιστοποίηση λειτουργίας των παιδικών χαρών.

Επιπλέον, από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, τονίστηκε η ανάγκη επανεξέτασης και εξορθολογισμού των τεχνικών προδιαγραφών και τροποποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα πρέπει, για παράδειγμα, να αντιμετωπίζει διαφορετικά τις οργανωμένες παιδικές χαρές από την πιθανή τοποθέτηση μεμονωμένων παιχνιδιών σε κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα σε οικισμούς με μικρό πληθυσμό.

Η Π.Ε.Δ. Ηπείρου συντάσσεται, με τις απόψεις της Κ.Ε.Δ.Ε. όπως αυτές αποτυπώνονται στην υπ. αρίθμ. 83/2014 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, με την οποία ζητείται η παράταση ενός (1) έτους για να προχωρήσουν οι Δήμοι στις απαιτούμενες παρεμβάσεις εναρμόνισης των παιδικών χαρών με τις ισχύουσες προδιαγραφές και να προμηθευτούν το ειδικό σύστημα πιστοποίησης.

Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση των δήμων, επισημαίνουμε ιδιαίτερα την αναγκαιότητα πρόσθετης χρηματοδότησης για τη συνολική παρέμβαση προσαρμογής στις παιδικές χαρές, με αύξηση των αναλογούντων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πόρων από το Πράσινο Ταμείο, καθώς και τη δυνατότητα πιστοποίησης της λειτουργίας τους από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων, στις περιπτώσεις που έχουν αποκτήσει διαχειριστική επάρκεια.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd