Η ιστοσελίδα βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Το περιεχόμενο της ανανεώνεται διαρκώς.

ECO-MANAGEMENT - "Η γνώση του χθες η εμπειρία του αύριο"

logo ped    LOGO ECOMANAGEMENT   Intro Erasmus1

 

Ecomanagement

Η γνώση του χθες η εμπειρία του αύριο

Σε παλιότερες εποχές οι κάτοικοι λειτουργούσαν ως διαχειριστές του χώρου και ήταν δεμένοι με τον τόπο τους που τους εξασφάλιζε μια διατροφική αυτάρκεια με την προϋπόθεση ότι υπήρχε σεβασμός σε κάποιους συλλογικούς κανόνες που αφορούσαν τη διαχείριση της καθημερινότητάς τους και αποτελούσαν μέρος της διαδικασίας για μια βιώσιμη ανάπτυξη.

Σήμερα διαπιστώνουμε πόσο λογικός ήταν αυτός ο τρόπος διαχείρισης του χώρου με τον οποίο αποφεύγονταν η εγκατάλειψη των αγροτικών περιοχών και η βάρβαρη ανοικοδόμηση της αγροτικής γης αλλά και βοηθούσε στον περιορισμό των φυσικών καταστροφών που οφείλονταν κυρίως στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι λειτουργούσαν χωρίς να σπαταλούν τη γη και χωρίς να παρεμβαίνουν στην οικολογική ισορροπία και στη λογική.

Είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε σήμερα τα λάθη που διαπράχτηκαν τις τελευταίες δεκαετίες και να προσαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας τους κανόνες της βιώσιμης ανάπτυξης που ακολουθούσαν οι προγονοί μας.

Το έργο Ecomanagement (Οικοδιαχείριση) έχει ως πρώτο στόχο την μετάδοση από γενιά σε γενιά και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των γνώσεων που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών. Απευθύνεται σε πολίτες για τους οποίους η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τόπου, αποτελεί προτεραιότητα.

Προσβλέπει στη συμμετοχή αυτών των πολιτών για τη συντήρηση και τη διαχείριση του χώρου στον οποίο ζουν, αφού κατανοήσουν τους κανόνες του παρελθόντος για τη διαχείριση του τοπίου και του δομημένου περιβάλλοντος.

Ο δεύτερος στόχος αφορά την ένταξη των νέων της Ευρώπης που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, ώστε να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο αυτό, και μακροπρόθεσμα να γίνουν οι πρεσβευτές της διαχείρισης του τόπου τους απευθυνόμενοι στους τοπικούς φορείς.

Κοινο-στόχος του έργου είναι νέοι 16 έως 25 ετών, που ενδεχομένως έχουν εγκαταλείψει το σχολείο και βρίσκονται σε κίνδυνο κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

Η μετάδοση των γνώσεων από γενιά σε γενιά θα δώσει τη δυνατότητα κοινωνικοποίησης όσων κατέχουν τις γνώσεις αυτές, αλλά και θα βοηθήσει στην ένταξη των μαθητευόμενων νέων.

Τέλος, στην περίπτωση που υπάρχουν μεμονωμένες πρωτοβουλίες πολιτών, για τη διαχείριση του τόπου και τη μεταβίβαση των γνώσεων από γενιά σε γενιά, σε ευρωπαϊκό επίπεδο το έργο «Ecomanagemenet» προσβλέπει στην κατάρτιση αυτών των πολιτών ώστε να μπορούν με συλλογικό τρόπο να γίνουν απαραίτητοι συνεργάτες των τοπικών φορέων σε περιπτώσεις παρεμβάσεων για τη διαχείριση του τόπου.

Μόνοι τους οι τοπικοί φορείς δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν το κόστος συντήρησης και προστασίας αυτών των χώρων που συχνά εγκαταλείπονται και αποτελούν παράγοντες κινδύνων. Αυτή η οργανωμένη διαχείριση από πολίτες με την ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης που διευρύνεται με τους ενεργούς πολίτες, με τις επιχειρήσεις, με τους συλλόγους και με την κοινωνία των πολιτών, μπορεί να αποτελέσει παράγοντα κοινωνικής ενσωμάτωσης και σεβασμού προς το περιβάλλον.

Το έργο προτίθεται να κάνει προσβάσιμες αυτές τις γνώσεις και την τεχνογνωσία σε όσο το δυνατό περισσότερους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το έργο θα δώσει την ευκαιρία:

  • ανταλλαγής καλών πρακτικών στον τομέα της ανάδειξης του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταφοράς δεξιοτήτων και γνώσεων από γενιά σε γενιά, κινητοποίησης των πολιτών και συνεργασίας ανάμεσα στους τοπικούς φορείς και στους πολίτες.
  • να εμπλακούν οι πολίτες στη διαδικασία ευρωπαϊκών ανταλλαγών (ανταλλαγή και υποδοχή κοινού, γνωριμία με άλλες περιοχές) για τη γνωριμία με άλλους ευρωπαίους πολίτες, ώστε να υπάρξει συμμετοχή στη δημιουργία μιας κοινωνίας ευρωπαίων πολιτών, με στόχο την κινητοποίηση και την εθελοντική συμμετοχή των πολιτών. Η συστηματοποίηση της μεταφοράς γνώσεων από γενιά σε γενιά και της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών θα αποτελέσει τη βάση για τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας.
  • να χρησιμοποιηθούν τα αποτελέσματα ενός πειραματισμού που θα γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κυρίως σε ότι αφορά την ανάδειξη και την απόκτηση δεξιοτήτων για τους τεχνίτες εκπαιδευτές, στον τομέα της εκμάθησης των τεχνικών μεταφοράς των γνώσεων και της δημοσιοποίησης, για τους νέους προκειμένου να κατανοήσουν την επιθυμία να κινητοποιούν τους κατοίκους της περιοχής τους ώστε να αναπτυχθούν κοινωνική συνείδηση και κοινωνικές δεξιότητες.

Αυτό θα αντιπροσωπεύσει και μια σημαντική υπεραξία για τους ενεργούς πολίτες που συμμετέχουν στη διαχείριση του τόπου τους και που θα επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν την εμπειρία αυτή για τον εμπλουτισμό της επαγγελματικής τους εμπειρίας.

Ιστοσελίδα του έργου www.ecomanagement.eu/index.php/el/

 

Τελευταία Νέα από την ΠΕΔ Ηπείρου

Our website is protected by DMC Firewall!